تأثیر مراقبه بر میزان ماده‌ی خاکستری مغز (cortex)

کورتکس به لایه‌ای که بر سطح بیرونی یک اندام قرار گرفته باشد گفته می‌شود. بر قسمت‌های مختلف مخ انسان کورتکس به رنگ خاکستری وجود دارد، که به «قشر مغز» و به «ماده‌ی خاکستری مغز» نیز مشهور است. ماده‌ی خاکستری شامل میلیاردها سلول عصبی است و در پارامترهای حافظه، توجه، ادراک حسی، تفکر، زبان، هشیاری، و اعمال ارادی نقش بازی می‌کند. …

تأثیر مراقبه بر میزان ماده‌ی خاکستری مغز (cortex) بیشتر بخوانیم »