پنج مانع ذهنی در مراقبه ( مدیتیشن )

~ the five hindrances are obstacles in meditation that keeps us away from concentration and tranquility during our practice. understanding of these obstacles would add to our acceptance and patience on the path. ~ . هنگام مراقبه یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که رخ می‌ده و انجام مراقبه رو برای مراقبه‌گر دشوار میکنه مشکلاتی هستند که در دریچه‌ی ششم حسی، یعنی […]

پنج مانع ذهنی در مراقبه ( مدیتیشن ) بیشتر بخوانیم »