احیاگران و آموزگاران مراقبه در عصر جدید

لدی سایادو Ledi Sayadaw لدی سایادو (1923-1846 برمه) راهب تأثیرگذار بودایی و از اولین و مؤثرترین احیاگران مراقبه در جهان جدید بود. او به تسلط در هر دو زمینه تئوری و تمرین شهرت داشت و یکی از اصلی‌ترین مبتکران آموزش مراقبه به غیر راهبان بود. از طرف دیگر سلسله‌ی اساتید بسیاری از راهبانِ بزرگ نیز به او می‌رسد. رهبانگاه‌های متعدد …

احیاگران و آموزگاران مراقبه در عصر جدید بیشتر بخوانیم »